O’zbekiston Xalq Harakati
Insoniy haqlaridan ham butunlay ajratib, hayvonlar qatorida ishlatmoqdadir… Insoniy haqlaridan ham butunlay ajratib, hayvonlar qatorida ishlatmoqdadir…

Alixonto'ra Sog'uniy TURKISTON QAYG'USI — 14 (davomi) QORAKO'L ShAHRI Shu bilan To'qmoqqa kelib ming turli tashvishlar orqali biror yil o'tkarib edim, shu orada ...

Ikki bukib, ani erga urdilar… Ikki bukib, ani erga urdilar…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY – 15 (davomi) RAKONA IBN ABDU YaZID VOQEASI Quraysh qabilasi ichida Rakona ibn Abdu Yazid nomlik bir pahlavon y...

Ko'rqoqlar ko'p yaxshiliklardan quruq qoladilar… Ko'rqoqlar ko'p yaxshiliklardan quruq qoladilar…

Alixonto'ra Sog'uniy TURKISTON QAYG'USI — 13 (davomi) Eshitishimcha, Kalinin 1922-1925 yillari bu O'zbekiston-Turkiston o'lkasida o'zlari tilaganday bajarilgan...

Har bir insonda shu uch xil maxluqning sifatlari ko'rinmoqdadur… Har bir insonda shu uch xil maxluqning sifatlari ko'rinmoqdadur…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY – 14 (davomi) PAYG'AMBARIMIZNI MASXARA QILGAN QURAYSh RAISLARINING VOQEASI Hadis kitoblarining rivoyatlariga k...

O'z qo'limiz bilan o'zimizni bo'g'izlatdilar… O'z qo'limiz bilan o'zimizni bo'g'izlatdilar…

Alixonto'ra Sog'uniy TURKISTON QAYG'USI — 12 (davomi) Hozirgi o'qimishlik, tushungan Vatan bolalarimiz, agar milliy hislik bo'lmas ekanlar, ulardan bizga, ya'...

Dunyoga aldanib, o'z eliga qaytib ketdi… Dunyoga aldanib, o'z eliga qaytib ketdi…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY – 13 (davomi) BANI QAYS ShOIRI A'ShONING VOQEASI Bu kishi ersa, eng oliy tabaqalardin bo'lgan arab shoirlaridin ...

Milliy hissiyotlik siyosiy arboblarga, albatta, muhtojdir… Milliy hissiyotlik siyosiy arboblarga, albatta, muhtojdir…

Alixonto'ra Sog'uniy TURKISTON QAYG'USI – 11 (davomi) ANDIJON SAFARI Yuqorida yozilmish ediki, Millat majlisi a'zolaridan biri akamiz Olimxonto'ra bo'lg...

El-yurtimga nima deb borurman… El-yurtimga nima deb borurman…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY – 12 (davomi) TUFAYL IBN ABU AMRNING ISLOMGA KIRIShI Shu orada Davs qabilasi raislaridin Tufayl ibn Abu Amr d...

Qamashdan maqsadlari qo'rqitib boshqalar kabi majburiy xizmat topshirish… Qamashdan maqsadlari qo'rqitib boshqalar kabi majburiy xizmat topshirish…

Alixonto'ra Sog'uniy TURKISTON QAYG'USI – 10 (davomi) Ilgari o'tgan payg'ambarlardan Yusuf alayhissalom Fir'avn vazirining xotini Zulayho boshliq qilin...

Xalq bilan ichkari-tashqari aloqalari uzildi… Xalq bilan ichkari-tashqari aloqalari uzildi…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY – 11 (davomi) SAHIYFA VOQEASI Quraysh mushriklari ko'rdilarkim, iymon keltirgan musulmonlarning soni kundan-ku...

So'nggi xabarlar
xxx video gratis porno italiano