O’zbekiston Xalq Harakati
Rasululloh dunyodan o'tdilar ersa, ummatlariga uch narsani qoldirib ketdilar… Rasululloh dunyodan o'tdilar ersa, ummatlariga uch narsani qoldirib ketdilar…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 237 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-6 Munofiqlarning ig'vosi bilan xalifalik bizda bo'lsin, deb, ansorlar...

“Rasulullohdan ajraganimizni eslaylik, shundan ibrat olaylik…” “Rasulullohdan ajraganimizni eslaylik, shundan ibrat olaylik…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 236 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-5 Imom Buxoriy rivoyat qilibdur: Rasululloh sollallohu alayhi vasall...

“Musibat ko'ruvchilarning Xudo oldida ajrlari ulug'dir…” “Musibat ko'ruvchilarning Xudo oldida ajrlari ulug'dir…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 235 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-4 Rabi'ul avval oyining o'n ikkisi dushanba kuni edi. Tug'ilishlari, hi...

“Hammamiz Allohnikidurmiz va, albatta, hammamiz Allohga qaytajakmiz” “Hammamiz Allohnikidurmiz va, albatta, hammamiz Allohga qaytajakmiz”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 234 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-3 Dushanba oqshomi isitmalari to'xtab, ertalab bir oz engillik paydo b...

“Qiyomatgacha menim dinimga kirgan ummatlarimga salom…” “Qiyomatgacha menim dinimga kirgan ummatlarimga salom…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 233 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-2 Hazrati Bilol Rasulullohning hollari og'irlashib namozga chiqa olmay...

Rasulullohning betob bo'lishlari Rasulullohning betob bo'lishlari

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 232 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI Endi butun olamga, ayniqsa, musulmonlar boshiga tushgan bu ulug' qayg'u...

Payg'ambarimizning o'g'illari Ibrohimning vafoti Payg'ambarimizning o'g'illari Ibrohimning vafoti

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 231 (davomi) PAYG'AMBARIMIZNING O'G'ILLARI IBROHIMNING VAFOTI Shu o'ninchi yili ro'za hayitining yigirma to'qqizinchisid...

Hajjatul vido (davomi) Hajjatul vido (davomi)

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 230 (davomi) Ba'zilarning so'zlaricha, shul arafa kuni ushbu oyat Xudodan keldi: «Al-yavma akmaltu lakum dinaku va at...

Hajjatul vido Hajjatul vido

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 229 (davomi) HAJJATUL VIDO Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qirq yoshga to'lganlarida er ustidagi barchai nson...

“Quddusi sharifni kofirlar bosib olgaylar…” “Quddusi sharifni kofirlar bosib olgaylar…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 228 (davomi) ELLIK IKKINChI MO'JIZA Yana Rasululloh: — Quddusi sharifni kofirlar bosib olgaylar, u joyga oliy imora...

So'nggi xabarlar
istanbul escort