O’zbekiston Xalq Harakati
“Qiyomatda yolg'iz tirilgay…” “Qiyomatda yolg'iz tirilgay…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 227 (davomi) ELLIK BIRINChI MO'JIZA Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga ketayotganlarida ulug' sah...

Habashiston podshosi Najoshiyning janozasi Habashiston podshosi Najoshiyning janozasi

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 226 (davomi) ELLIGINChI MO'JIZA Habashiston podshosi Najoshiy vafot topdi. Bu odam Rasulullohni ko'rmay turib o'z erid...

G'ayb ishlarini Allohdan o'zga hech kim bila olmagay G'ayb ishlarini Allohdan o'zga hech kim bila olmagay

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 225 (davomi) QIRQ TO'QQIZINChI MO'JIZA Rasulullohning g'aybdan xabar berishlaridur. G'ayb ishlarini Allohdan o'zga hech ...

“Oting mavj urgan daryodek chopar ekan” “Oting mavj urgan daryodek chopar ekan”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 224 (davomi) QIRQ SAKKIZINChI MO'JIZA Rasululloh muborak og'izlaridan nima so'z chiqdi ersa, o'shandoq bo'lur yoki qutlu...

Rasulullohning mo'jizalari Rasulullohning mo'jizalari

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 223 (davomi) QIRQ ETTINChI MO'JIZA Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimning haqida nima degan bo'lsalar, qand...

Baraka degan narsa nimadur? Baraka degan narsa nimadur?

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 222 (davomi) QIRQ OLTINChI MO'JIZA Bir kuni Rasulullohning xodimlari hazrati Anasning onasi Payg'ambarimiz huzurla...

Yolg'onchi Yolg'onchi

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 221 (davomi) QIRQ BEShINChI MO'JIZA Abu Hurayra rivoyat qilur: «Sadaqa, zakotga kelgan bir qancha xurmo yig'ilmish edi...

“G'aybni Alloh bilur…” “G'aybni Alloh bilur…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 220 (davomi) QIRQ TO'RTINChI MO'JIZA Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zotur Riqo' g'azotidan qaytib kelayotganla...

“Ko'zi uxloq ko'ngli uyg'oqdir…” “Ko'zi uxloq ko'ngli uyg'oqdir…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 219 (davomi) QIRQ UChINChI MO'JIZA Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qiladi: «Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasal...

“Men bilan shu kecha kim birga bo'lur?” “Men bilan shu kecha kim birga bo'lur?”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 218 (davomi) QIRQ IKKINChI MO'JIZA Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga: — Bu kecha iymon uch...

So'nggi xabarlar
istanbul escort