O’zbekiston Xalq Harakati
«Ey bor Xudoyo, itlaringdan bir itni bularga yuborgil» «Ey bor Xudoyo, itlaringdan bir itni bularga yuborgil»

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 217 (davomi) QIRQ BIRINChI MO'JIZA Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilmasdan ilgar...

Tush ta'biri… Tush ta'biri…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 216 (davomi) QIRQINChI MO'JIZA Ka'bul Ahbor rivoyat qilur: «Bani Isroil qavmi haq yo'ldan adashib o'z payg'ambari Hazr...

Bu kitobni o'qib ko'ringlar-chi… Bu kitobni o'qib ko'ringlar-chi…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 215 (davomi) O'TTIZ TO'QQIZINChI MO'JIZA Mutrif ibn Molik rivoyat qilur: — «Hazrat Umarning xalifalik davrlarida Isl...

“Haq din keltirdim…” “Haq din keltirdim…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 214 (davomi) O'TTIZ SAKKIZINChI MO'JIZA Ulug' sahobalardan Ammor ibn Huzayma rivoyat qilur: «Madina xalqi Avs, Xazra...

Hech yolg'on so'zlamasmusan?.. Hech yolg'on so'zlamasmusan?..

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 213 (davomi) O'TTIZ ETTINChI MO'JIZA Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rakona ibn Abdu Zaydni Makka k...

“To'g'ri, men Allohning qulidurman…” “To'g'ri, men Allohning qulidurman…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 212 (davomi) O'TTIZ OLTINChI MO'JIZA Onamiz Hazrati Oisha roziyallohu anho rivoyat qilur: «Madinada bir nopok, uyatsiz...

O'ttiz beshinchi mo'jiza O'ttiz beshinchi mo'jiza

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 211 (davomi) O'TTIZ BEShINChI MO'JIZA Jobir ibn Abdulloh shundog' rivoyat qilur: «Bir kuni Rasulullohga hadya qilmoqchi ...

Dunyodan oxirat rohatini ortiq topdim Dunyodan oxirat rohatini ortiq topdim

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 210 (davomi) O'TTIZ TO'RTINChI MO'JIZA Imom Bayhaqiy «Daloilun-nubuvva» degan kitobida shundan keltiribdur: «Rasulul...

Dunyoga chiqishni xohlamayman… Dunyoga chiqishni xohlamayman…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 209 (davomi) O'TTIZ UChINChI MO'JIZA Sahobalardan bir kishi kelib: — Yo Rasululloh, Islom diniga kirmasdan ilgari shu ...

“Rabbim, bu musibatni mendan ko'targil…” “Rabbim, bu musibatni mendan ko'targil…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 208 (davomi) O'TTIZ IKKINChI MO'JIZA Rasulullohning xodimlari hazrati Anas bu voqeani shunday rivoyat qilur: «Sahoba...

So'nggi xabarlar
istanbul escort