O’zbekiston Xalq Harakati
Rasulullohning tan tuzilishlari Rasulullohning tan tuzilishlari

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 238 (davomi) RASULULLOHNING TAN TUZILIShLARI Alloh taolo Arshdan tortib Farshgacha barcha yaratgan narsalarni inson u...

Rasululloh dunyodan o'tdilar ersa, ummatlariga uch narsani qoldirib ketdilar… Rasululloh dunyodan o'tdilar ersa, ummatlariga uch narsani qoldirib ketdilar…

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 237 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-6 Munofiqlarning ig'vosi bilan xalifalik bizda bo'lsin, deb, ansorlar...

“Rasulullohdan ajraganimizni eslaylik, shundan ibrat olaylik…” “Rasulullohdan ajraganimizni eslaylik, shundan ibrat olaylik…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 236 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-5 Imom Buxoriy rivoyat qilibdur: Rasululloh sollallohu alayhi vasall...

“Musibat ko'ruvchilarning Xudo oldida ajrlari ulug'dir…” “Musibat ko'ruvchilarning Xudo oldida ajrlari ulug'dir…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 235 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-4 Rabi'ul avval oyining o'n ikkisi dushanba kuni edi. Tug'ilishlari, hi...

“Hammamiz Allohnikidurmiz va, albatta, hammamiz Allohga qaytajakmiz” “Hammamiz Allohnikidurmiz va, albatta, hammamiz Allohga qaytajakmiz”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 234 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-3 Dushanba oqshomi isitmalari to'xtab, ertalab bir oz engillik paydo b...

“Qiyomatgacha menim dinimga kirgan ummatlarimga salom…” “Qiyomatgacha menim dinimga kirgan ummatlarimga salom…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 233 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI-2 Hazrati Bilol Rasulullohning hollari og'irlashib namozga chiqa olmay...

Rasulullohning betob bo'lishlari Rasulullohning betob bo'lishlari

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 232 (davomi) RASULULLOHNING BETOB BO'LIShLARI Endi butun olamga, ayniqsa, musulmonlar boshiga tushgan bu ulug' qayg'u...

Payg'ambarimizning o'g'illari Ibrohimning vafoti Payg'ambarimizning o'g'illari Ibrohimning vafoti

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 231 (davomi) PAYG'AMBARIMIZNING O'G'ILLARI IBROHIMNING VAFOTI Shu o'ninchi yili ro'za hayitining yigirma to'qqizinchisid...

Hajjatul vido (davomi) Hajjatul vido (davomi)

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 230 (davomi) Ba'zilarning so'zlaricha, shul arafa kuni ushbu oyat Xudodan keldi: «Al-yavma akmaltu lakum dinaku va at...

Hajjatul vido Hajjatul vido

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 229 (davomi) HAJJATUL VIDO Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qirq yoshga to'lganlarida er ustidagi barchai nson...

So'nggi xabarlar