O’zbekiston Xalq Harakati
Yigirma ettinchi mo'jiza Yigirma ettinchi mo'jiza

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 203 (davomi) YIGIRMA ETTINChI MO'JIZA Samura ibn Jundub rivoyat qilur: «Bir kuni ertalab Rasulullohga pishgan bir t...

Bu mo'jizani ko'rgan mo'minlarning iymonlari tog'dek bo'ldi Bu mo'jizani ko'rgan mo'minlarning iymonlari tog'dek bo'ldi

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 202 (davomi) YIGIRMA OLTINChI MO'JIZA Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan hijrat qilib Madinaga yangida...

Zulmini o'ziga va barcha bandalariga harom qilmishdur Zulmini o'ziga va barcha bandalariga harom qilmishdur

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 201 (davomi) YIGIRMA BEShINChI MO'JIZA Jobir ibn Abdulloh shundoq rivoyat qilur: «Quraysh boshliq Makka va Madina atro...

“Alloh o'z suvidan bizni qondirdi” “Alloh o'z suvidan bizni qondirdi”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 200 (davomi) YIGIRMA TO'RTINChI MO'JIZA Imom Buxoriy va imom Muslim «Sahih» kitoblarida shundog' keltiribdur: «Rasul...

Yigirma uchinchi mo'jiza Yigirma uchinchi mo'jiza

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 199 (davomi) YIGIRMA UChINChI MO'JIZA Ulug' sahobalardan Jobir ibn Abdulloh rivoyat qiladi: «Hudaybiya g'azotida suvsi...

Kiyik kalimasi Kiyik kalimasi

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 198 (davomi) YIGIRMA IKKINChI MO'JIZA Anas ibn Molik va onamiz hazrati Ummu Salama— ikkovlari rivoyat qilurlar: «B...

“Bosiq kishining darajasi payg'ambar darajasiga yaqindur…” “Bosiq kishining darajasi payg'ambar darajasiga yaqindur…”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 197 (davomi) YIGIRMA BIRINChI MO'JIZA Hadis olimlaridan Imom Bayhaqiy, Imom Tabaroniy, Dora Qutniy ibn Umardan ri...

Yigirmanchi mo'jiza Yigirmanchi mo'jiza

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 196 (davomi) YIGIRMANChI MO'JIZA Voqea shuldurkim, Xaybar shahrini fath qilgandan so'ngra yahudlardan ko'p mol o'lja ol...

Bu qandoq ajab ish Bu qandoq ajab ish

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 195 (davomi) O'N TO'QQIZINChI MO'JIZA Imom Ahmad, Imom Termiziy, Abu Said Xudriydan rivoyat qiladur: «Makka, Madina ...

“Maxluq holiqdan o'zga kimsaga sajda qilmog'i durust emasdur” “Maxluq holiqdan o'zga kimsaga sajda qilmog'i durust emasdur”

Alixonto'ra Sog'uniy TARIXI MUHAMMADIY — 194 (davomi) O'N SAKKIZINChI MO'JIZA Anas ibn molikdan rivoyat qilinur: «Bir kuni Rasululloh ansoriylardan bir kishi...

So'nggi xabarlar