Нуротанинг халқпарвар ҳокими

Нуротанинг халқпарвар ҳокими

Жаннатмонанд юртимиз, заҳматкаш халқимиз қанча босқин ва зулмларга дуч келмасин, ҳамиша бу элдан халқ фидойилари, буюк давлат арбоблари етишиб чиққан ва миллий давлатчилик анъаналарини давом эттиравер...

Битикларда мозий садоси

Битикларда мозий садоси

Қарийб ўттиз асрлик тарихга эга қадим Кеш – Шаҳрисабзда қад ростлаб турган меъморий обидалар серҳашамлиги, такрорланмас нақшу битиклари билан дунёда машҳур. Уларнинг кўпи Соҳибқирон, унинг авлод...

Аҳмад ибн Муҳаммад ас-Соғоний Устурлобий ким бўлган?

Аҳмад ибн Муҳаммад ас-Соғоний Устурлобий ким бўлган?

Биз ўрта аср Шарқ алломаларининг баъзиларинигина биламиз холос. Ҳолбуки, юртимиздан Ал-Беруний, ал-Хоразмий, ал-Фарғоний, Ибн Сино, имом Бухорий, ат-Термизий каби бизга маълум бўлмаган қомусий олимлар...

Бухоро амири Музаффархонга унинг амалдори Усмонбек тўқсабо нега хиёнат қилди?..

Бухоро амири Музаффархонга унинг амалдори Усмонбек тўқсабо нега хиёнат қилди?..

Бухоро амири Музаффархонга унинг амалдори Усмонбек тўқсабо нега хиёнат қилди? Ёҳуд Усмонбек тўқсабонинг жангдаги жумбоқли чекиниши ҳақида Барча бухороликларни даҳшатга солган бу воқеа 1866 йилнинг муб...

Ҳарбий айғоқчилик сирлари

Ҳарбий айғоқчилик сирлари

ҲАРБИЙ АЙҒОҚЧИЛИК СИРЛАРИ Чингизхон айғоқчилари Ўрта асрлар ҳарбий айғоқчилик жадал ривожланган даврга айланди. Хуфёна маълумотларга эга бўлиб, “фаол тадбирлар” олиб борган ўша замон сарка...

Амир Темур даврида ер эгалиги ва солиқ тизимлари

Амир Темур даврида ер эгалиги ва солиқ тизимлари

Суғориладиган ерларнинг катта қисми давлат мулки ҳисобланган. Бу ерларга мамлакат ҳукмдори, амирлар, шаҳзодалар эгалик қилганлар. Давлат ерларини ҳукмдор сулола вакилларига, йирик ҳарбий раҳбарларга, ...

Тошкент полвонлари. Аҳмад полвон

Тошкент полвонлари. Аҳмад полвон

АҲМАД ПОЛВОН (Толиббоев) (1867–1932) – машҳур ўзбек полвони. Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур даҳасида туғилган. Болалигидан бақувват бўлиб вояга етган Аҳмад полвон халқ сайилларида ўтказиладиган кураш м...

Отлар қадимдан туркий халқларнинг йўлдоши бўлганми?

Отлар қадимдан туркий халқларнинг йўлдоши бўлганми?

ОТЛАР ҚАДИМДАН ТУРКИЙ ХАЛҚЛАРНИНГ ЙЎЛДОШИ БЎЛГАНМИ? Фарғона водийси тарихий манбаларда одамлар маскан топган қадимги диёр эканлиги таъкидланади. Фарғона шимолий ва шимолий-шарқий тоғ довонлари орқали ...

Алоуддин Такаш ибн Эларслон ибн Отсиз ибн Ануштегин

Алоуддин Такаш ибн Эларслон ибн Отсиз ибн Ануштегин

АЛОУДДИН ТАКАШ ИБН ЭЛАРСЛОН ИБН ОТСИЗ ИБН АНУШТЕГИН (тахм. 1152-1200-йил 3-июл) (1172-1200) Хоразмшоҳлар давлатида ҳукмронлик қилган ануштегинийлар сулоласи вакили. Тўлиқ исми Алоуддин Такаш ибн Эларс...

Ануштегин-Хоразмшоҳлар давлатининг ташкил топиши

Ануштегин-Хоразмшоҳлар давлатининг ташкил топиши

АНУШТЕГИН-ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ Ануштегинлар сулоласи вакиллари, собитқадамлик билан, узоқни ўйлаб қилинган дипломатик устомонлик, мавжуд сиёсий шарт-шароитдан келиб чиққан ҳолда амал...