O’zbekiston Xalq Harakati
Ko'ngil tinmas hech Ko'ngil tinmas hech

  MAXDUMQULI       KO'NGIL TINMAS HECh Alloh yodi bilan barhayot ko'ngil, Ko'z yumulmak bilan ko'ngil tinmas hech. Ko'ngil bo'stonida imon toza gul, Bir ochi...

Boqa-boqa ketarsan Boqa-boqa ketarsan

  MAXDUMQULI       BOQA-BOQA KETARSAN Foniydan bo'qiyga rixlat yo'l bo'lsa, Termularsan, boqa-boqa ketarsan, Ajal jomin sunib, ich-ho, ich bo'lsa, Jon...

Onada bizni Onada bizni

  MAXDUMQULI       ONADA BIZNI Bir qatra sof suv aylab, avval otada bizni Surat sunib jon berding, so'ngra onada bizni, Xushvaqt etding, kezdirding...

Etmayin qolmas Etmayin qolmas

  MAXDUMQULI       ETMAYIN QOLMAS Ixlos bilan bir komilga qo'l bergan, Etar bir manzilga, etmayin qolmas, Daryo uzra suzgan, cho'llarda kezgan, Dam h...

Jam bo'lib Jam bo'lib

  MAXDUMQULI        JAM BO'LIB Jahonda mashaqqat kun-kundan ortar, Qachon ko'ngil qaror topar jam bo'lib?! Oxirat ishin ko'r, bundan bosh ko'tar, Dunyoni t...

Qars chiqar Qars chiqar

  MAXDUMQULI         QARS ChIQAR Haqiqat yo'lini tutsa darveshlar, Bulbul oyat o'qir, bargdan qars chiqar, Boshsiz to'da, quruq janda kiyganlar, Shaytonga...

Burun Burun

  MAXDUMQULI         BURUN Sog'liging qadrini bilgil, xasta bo'lmasdan burun, Xastalik shukrini qilgil, toki o'lmasdan burun, Tekis er qadrini bil, d...

Iqboling uyg'onsa Iqboling uyg'onsa

  MAXDUMQULI         IQBOLING UYG'ONSA Iqboling uyg'onsa, davlat yor bo'lsa, Toqqa kesak otsang, toshni sindirar; Toleying ters kelsa, baxting sho'r bo'l...

Ketmasmish Ketmasmish

  MAXDUMQULI         KETMASMISh Ellar, hay, Majnun tog'ining Boshidan tuman ketmasmish; Munkir qalbidan hech qachon, Shubhayu, gumon ketmasmish. Qo'yga do's...

Kezanmak bilan Kezanmak bilan

  MAXDUMQULI         KEZANMAK BILAN Etmish yoshli qardosh, chiranma yoyga, O'qing mo'ljal olmas, kezanmak bilan, Ishonma kesakdan bo'lgan binoga, Kesak ta'...

So'nggi xabarlar
istanbul escort