O’zbekiston Xalq Harakati
To'xtamas To'xtamas

  MAXDUMQULI       TO'XTAMAS Bulbul hujum etgan havoli bog'lar, Bulbul sendan ketar, fig'on to'xtamas! Yog'ishli-yomg'irli, umrli tog'lar, Sellar sendan ke...

Qolmaslar Qolmaslar

  MAXDUMQULI       QOLMASLAR G'am chekma, g'arib odam, Beklar, shohlar qolmaslar. Purviqor ul shaharlar, Oq o'tovlar qolmaslar. Qolsa so'zdan qizil til,...

Mehmondir Mehmondir

  MAXDUMQULI       MEHMONDIR Uzoqlardan nozikbelni ko'rgan ko'z, Har neni ko'rarsan, ko'zga mehmondir. Kelgan osh deb kelmas, burishtirma yuz, Nonga muh...

Qolmas Qolmas

  MAXDUMQULI       QOLMAS Cho'qqilari xanjar, qorli tog'larda, Tuman ko'char, yog'mir kechar, sel qolmas. Shaydo bulbul maskan tutgan bog'larda, Xazon tura...

Dunyo, hay Dunyo, hay

  MAXDUMQULI       DUNYo, HAY Suv yuzinda suzgan necha kemani, Bir kun ag'dararsan, soli, dunyo, hay! Odam o'g'li yurmas bo'lsa izingdan, Bunda deb aldars...

Qalandar bila Qalandar bila

  MAXDUMQULI       QALANDAR BILA Ko'rarga safoman, Tangriga dilkash, Devona hamdamim, qalandar bila. Chekdigim, noladir, yuragim g'amkash, Xo'ragim otash...

Shaylamayinmi? Shaylamayinmi?

  MAXDUMQULI       ShAYLAMAYINMI? Umrga e'tibor yo'q, jonga turum yo'q, Oxirat asbobin shaylamayinmi? Bandaman, borarga g'ayri erim yo'q, Istagim O'zing...

Tong yorishmasdan burun Tong yorishmasdan burun

  MAXDUMQULI       TONG YoRIShMASDAN BURUN Odam o'g'li yotma g'ofil, Tur, tong yorishmasdan burun! Yigitlikda toat qilgil, Qarilik etmasdan burun! Qarili...

Etarsan Etarsan

  MAXDUMQULI       ETARSAN Kelgan kechar, qo'ngan ko'char, odamzod, Yuri, sen ham bir manzilga etarsan, Yolg'onchida yog'dir qolsa yaxshi ot, Bu dunyoga keldi...

Nega yotibsan Nega yotibsan

  MAXDUMQULI       NEGA YoTIBSAN Ey, o'lkasi obod, mulkina mag'rur, Mulkning baqosi yo'q, nega yotibsan? Hoy, iqboli bedor, davlatga masrur, Molning v...

So'nggi xabarlar
istanbul escort