«Ул Ҳақнинг сўзини айтади…» (3)

«Ул Ҳақнинг сўзини айтади…» (3)
77 views
28 November 2014 - 17:21

333Муҳтож айлама

Қодир Жаббор, сендан тилагим кўпдир,
Сен мени номардга муҳтож айлама.
Хазинангдан бергил, менинг ризқимни,
Бандангни бандангга муҳтож айлама.

Адаштирма, тўғри йўлим эгрига,
Эгрини тенглама, ҳаргиз тўғрига,
Киши моли насиб этмас ўғрига,
Ҳалолни ҳаромга муҳтож айлама.

Номард кўпригидан ўлсам, ўтмасман,
Карвон бўлсам, ҳалол ишдан қайтмасман,
Қўлидан бир коса шароб ичмасман,
Ўнг қўлни чап қўлга муҳтож айлама.

Яхши ният, сендан тилагим кўпдир,
Аччиқ сўзлар тилдан чиққан бир ўқдир,
Туққаннинг туққанга баҳоси йўқдир,
Оғани, инига муҳтож айлама.

Махтумқули, Ҳақдан тила, борини,
Тилар бўлсанг, тила, ўз имонингни,
Обод айла, икки кўзим нурини,
Ўнг кўзим чап кўзга муҳтож айлама.

Ёғийдир, ёғий

Дунё, душман турар, ғофил одамзод,
Мол билан овлади, ёғийдир, ёғий.
Ўн саккиз минг дерлар, кулли оламни,
Гуноҳи, фасоди ёғийдир, ёғий.

Қул, қорабош молинг, отинг, эшагинг,
От, яроғ-асбобинг, тўнинг, тўшагинг,
Севгили хотининг, ўғлинг-ушоғинг,
Дунёнинг бор зоти ёғийдир, ёғий.

Дунё бир саройдир – соз билан суҳбат,
Сипоҳига – дасгоҳ , шоҳларга шавкат,
Шоҳлардан айланса аркони-давлат,
Бариси айланди, ёғийдир, ёғий.

От қариса қолар, тўйдан, байроқдан,
Бўри тишдан қолар, бургут тирноқдан,
Бойлар паст кўринар қулдан, қирноқдан,
Бандиси, озоди, ёғийдир, ёғий.

Қабрда ёрилар бағринг пудаги,
Жонингга балодир ҳассоси-соғи.
Йигитлик мавсуми етишган чоғи,
Тегса хазон боди, ёғийдир, ёғий.

Махтумкули, ҳақиқатдан суз сўзинг,
“Ўнг кўзимсан” десанг, тирнар чап кўзинг,
Мосувони ташлаб, қўйгил мижозинг,
Бир Ҳақдан ўзгаси ёғийдир, ёғий.

Дунёдир

Эй ёронлар, мусулмонлар,
Келиб-кетмали дунёдир.
Қурби етган мард йигитлар,
Тўкиб-сочмали дунёдир.

Ҳеч ким бунда тутмас ўрин,
Соғликда, тўкиб-соч барин,
Бунча йиғнаб, нетди Қорун,
Тўкиб-сочмали дунёдир.

Бу дунёнинг ғамин ерсан,
Одам ўғли, бил, ўларсан,
Пар тўшакни қаттиқ, дерсан,
Ерни қучмали дунёдир.

Зулм ёғар бошларингга,
Оғу қотар ошларингга,
Бунда этган ишларингга,
Ҳисоб бермали дунёдир.

Махтумқули, ўқиб Қуръон,
Худодан тилагин иймон,
Ҳар йигит ўлса, бенишон,
Ўрни ўчмали дунёдир.

Ҳолимга менинг

Карам айла, ё Раб, қудратли Субҳон,
Ғариб, ғамгин кечган ҳолимга менинг.
Ақлим ҳайрондадир, дилда пушаймон,
Билмасликда кечган солимга менинг.

Маҳшарда бўлмасанг Сен менга далда,
Ё Раб, нечук бўлар ишим шу ҳолда,
Имоним юкини етказган йўлда,
Йўлтўсар қўймагил, йўлимга менинг.

Дин қиличин урсам, танда зўрим йўқ,
Муҳтожга нон берар, қўлда зарим йўқ,
Фақирманам, сендан ўзга ёрим йўқ,
Бир тасалли бергин, кўнглимга менинг.

Истаса, тенг тўшлар бошга олтин тож,
Фақирлик мулкидан менга бергин бож,
Ё Яратган, номардга этма муҳтож,
Тилагим, дуч этма, золимга мени(нг).

Ожизманам, сендан ўзга кимим бор,
Ўз берган жонингга жабр этма, Жаббор,
Махтумқули айтар, карамли Ғаффор,
Боқма, қилганимга, феълимга менинг.

МАХТУМҚУЛИ

Туркманчадан Мақсуд Асрор ўзбекчалаштирди