Нур таратар қора зулмат тунида

Нур таратар қора зулмат тунида
138 views
15 February 2016 - 10:41

img041aМАХДУМҚУЛИ

Биринчи китоб

Бағрим тилганим   

Дардли дилбар, тиллашарсан, кел бери!
Ишқ тароғи билан бағрим тилганим,
Аллоҳдан сўрадим, сендай бир ёрни,
Инон, иқроримда йўқдир ёлғони.

Агар кенгаш солсам ётга-танишга,
Деюрлар: “Ширин, асал ёғга келиша(р)”,
Саҳар язиғим-чун турсам нолишга,
Аввал бир Ёр бўлар ёдга солганим.

Сўнгра ўзингдирсан – қиммат турарсан,
Танимасга тушсанг, сен ҳайф бўларсан,
Қодир қисмат этса, менга борарсан,
Сенинг каби гулдир, ёр, тилаганим.

Ҳар дилбарким, кўнгил уйин ёридир,
Ётган бахтни уйғотгувчи зоридир,
Оҳ-зорим тошларни мумдек эритар,
Яйратар дилимни олқишлаганим.

Гўзал кўркинг кўкда кундан фарқланмас,
Гулу райҳонингдан олам тўйинмас,
Махдумқули, бош бермаса – бўйинмас,
Меҳримни индириб, назар солганим.

*****

Кўрдингми? 

Нур таратар қора зулмат тунида –
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?
Баҳор айёмида – ҳайҳот кунида,
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?!

Анқосифат туриб: “Ҳув!” деб қалққан қуш,
Кечалар тирикдир, кундузи беҳуш,
Навоий – жандали – эгни хирқапўш,
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?!

Қон этибдир, фалак, бағрим фироқда,
Элмудом кезарман ёр деб сўроқда,
Каъба атрофида, Шомда, Ироқда,
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?!

Румда ё Қипчоқда, Чинда-Мочинда,
Замоил ўрнида, Аршнинг ичида,
Иқлим теграсида, фалак буржида,
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?!

Ошиқлар оҳида, Гулзум даврида,
Қуббатул исломда, Жайҳун баҳрида,
Сидро саҳросида, Исо шаҳрида,
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?!

Ҳазрат Али солди оламга дови,
Қофдан Каъба тушди ҳазратнинг чови,
Ё иқлим эгаси Аҳмад Яссави(й),
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?!

Маскан тутмиш Қора денгиз бурнида,
Алининг мулкида, Исо ўрнида,
Ернинг орқасида, кўкнинг қорнида,
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?!

Махдумқули тортар ёрнинг ғамини,
Кезиб, топа билмас рўйи заминни,
Ё, оти Жаброил – Ҳақнинг Амини,
Менинг соҳибжамолимни кўрдингми?!

*****

Намасан?  

Сени асло кўрмамишам, дилдорим,
Қумримисан, булбулмисан, намасан?!
Ғамгин кўнглим хаёлингда алдарман,
Боғ ичинда гулгулмисан, намасан?!

Қорачами, ё сайидми, хўжами,
Ё соқийми, ё шаробми, ё жомми,
Ё йилмисан, ё кундузми, кечами,
Ё оймисан, ё кунмисан, намасан?!

Ё мушкмисан, ё кўкинор анбарми,
Айто билмам, ё чархмисан, чанбарми,
Ё дарёми, ё мавжмисан, лангарми,
Ё гирдобми, ё қуюнми, намасан?!

Олтинмисан, кумушмисан, зармисан,
Ё Аршмисан, курсимисан, ермисан,
Ё ёқутми, маржонмисан, дурмисан,
Ё чироқми, равшанмисан, намасан?!

Махдумқули, кеч номусдан, орингдан,
Қўл кўтаргил, бу вафосиз корингдан,
Жаҳон тўла, сен ғофилсан ёрингдан,
Май, мастмисан, ё шайдоми, намасан?!

*****

Бу дардни

Гашт айладим, кездим ишқнинг тоғида,
Не балодир, кимса чекар бу дардни,
Ишқ тоғин оссалар кўкнинг бўйнидан,
Кўк титрайиб, чеко билмас бу дардни.

Ишқ асар этмаса, ёнмас чироқлар,
Ишққа тушса, қушлар инграр, қурт йиғлар,
Эгиллар ҳайбатли, қувватли тоғлар,
Тошлар эриб, чеко билмас бу дардни.

Кимдир ишқнинг юкин тортар мардона,
Фалак кўрди, қўрқув тушди гардона,
Замин келди жунбуш айлаб ларзона,
Чўллар, тузлар чеко билмас бу дардни.

Беҳишт қочиб чиқмиш Аршнинг уйина,
Тамуғ қўрқиб, инмиш ернинг тубина,
Қочди дарё, одам олди бўйина,
Тўрт юз йиллаб чеко билмас бу дардни.

Махдумқули, тортсанг дарднинг тубиндан,
Осий бўлиб, шикоят этма бундан,
Бу ўлмоқ, айрилмоқ қолибдир ундан,
Падар бизга мерос қўймиш бу дардни.

*****

Қоши ёй

Бир дилбара дуч келдим – ғамзаси ўқ, қоши ёй,
Қуёш ҳайрон кўркидан, хижолатда тўлин ой.

Жонинг берсанг, жоиздир, бўйла сифат маҳбуба,
Ҳеч кўрмадим анингдек оққуш бўйин, тўғри бўй.

Ғулғула тушди қобуз, ҳам тушди чангги чангга,
Чанг ноласидан нигор, не ҳолатга тушди най?

Не ишратдир ошиққа жаннат ичра жамоли,
Айрилиқнинг оташи тамуғ ичра вою, вой.

Ул дийдаю, дилдордан бўлмагайсан бехабар,
Қолмагайсан менингдай ақли озу кўркка бой.

Истаса, олимларни шайтон этар ул дилбар,
Хоҳлаганда Халилдек ўғлонига берар пой.

Махдумқули мудомо дуо қилар даргоҳга,
Сойилман, маҳрум этма, даргоҳингдан ё Худой!

*****

Ҳар ёна

Ёрсизликдан ёмон иш йўқ,
Кўз солиб кезсам ҳар ёна,
Ё Яратган, бир ёр бергил,
Кўп машаққат тегди жона.

Бир ёр бергил, этли-қонли,
Кўнгли кенг, кўкси майдонли,
Дил билан ақлу камоли,
Юзи ҳам бўлсин кўркона.

Худо билмасга дуч этма,
Қадрсизга йўлдош этма,
Тил билмас, бало, жўш этма,
Садо, тил бўлсин – туркона.

Караминг кенг, банда ғофил,
Деярсан: “Дуо қил, қўл кергил”,
Не берсанг, тезроқ бергил,
Эътибор йўқдир бу жона.

Бўйи узун, паст бўлмасин,
Ҳатдан оша маст бўлмасин,
Ақлсиз, нокас бўлмасин,
Турк бўлсин, сўзлари дона.

Яхши мудом қўлга келмас,
Нодон хўпнинг қадрин билмас,
Сўққабошга миқдор бўлмас,
Дўнсанг ҳукму Сулаймона.

Дарвешларга йўлсизликни,
Йигитларга молсизликни,
Илоҳо, аёлсизликни,
Кўргизма ҳеч мусулмона.

Махдумқули, куйсам, пишсам,
Инонмаслар ўтга тушсам,
Ҳавасим бор, бир қиз қучсам,
Десам сўзимни аркона.

(давоми бор)

Туркманчадан Мақсуд Қурбон ўзбекчалаштирди