Ақлдан фойдаланмасак, ҳайвондан нимамиз устун?

Ақлдан фойдаланмасак, ҳайвондан нимамиз устун?
71 views
18 October 2018 - 8:00

Шахсан мен жамиятдаги иллатлар, фазилатларга эътибор қаратиш учун ФБдаман.

Лекин ФБ яна ишламаётгани иллатларнинг энг ёмони.

Биз фикрни, тафаккурни чекласак қандай ривожланамиз?

Бизга берилган энг катта бойлик АҚЛдан фойдаланмасак, ҳайвондан нимамиз устун?

Анвар Шукуров

facebook.com