Беҳбудий: қазоқ қариндошларимизга очиқ хат

Беҳбудий: қазоқ қариндошларимизга очиқ хат
65 views
19 January 2019 - 14:21

Азиз юртдошларим! Мусулмон биродарлар! Ҳаммангизга маълумдирки, Туркистон, демак – туркий эл бўлиб, мундаги халқнинг қазоғи, қирғизи, сарти, ўзбеги, туркмани, татари – ҳаммаси аслан … Жаҳонгир … Темурнинг авлоди ёки оға-инисидурлар.

Туркистондаги араб, хўжа ва сайидлар-да ўз тилларини йўқотиб, балки билқулли турклашиб ва ҳатто арабликларини эсларидан чиқариб … ҳар жиҳатдан бирлашиб кетгандурлар Туркистоннинг оз шаҳарларида ва баъзи тоғларида форсизабон, яъни тожиклар борки, алар ҳам камолан мусулмон ва сиз ила ҳаммазҳабдурлар. Тирикчиликларининг ўзбеклардан фарқи йуқ даражададур.

Бовурлар! Билингларки, ҳозирда Туркистондаги барча халқлар учун мухторият эълон қилинди ва сиз билингларки, ҳақ олинур, берилмас. Инчунин, Мухторият-да олинур, берилмас. Яъни мухториятни Туркистон балаларининг ўзи бирлашиб, ғайрат ила олурлар.

Албатта, башқалар тарафидан берилмас. Башқаларнинг қўлидан келса бермаслар. Биз бўшлик қилсак ва Туркистондаги халқлар бирлашиб, Мухторият йўлига саъй қилмасак, албатта, ҳозирги қоғоз устидаги мухториятимизни ҳам йўқ қилурлар. Бул албатта, шундайдур ва бул сўзга ҳеч ким ихтилоф қилолмайдур.

Энди ишлар шу ҳолда экан, биз ҳаммамиз, яъни қирғиз, қазоқ, ўзбек, туркман, араб, форсий, хуллас Туркистондаги, Қазоқистондаги ва Туркманистондаги барча мусулмонлар ва мундаги яҳудийлар ва христианлар бирлашиб, иттифоқ ила шу мухториятнинг амалга келишига саъй ва эҳтиром этмоғимиз лозимдир.

Агарда бизга ўз бошимизға шариат, урф ва одатимизға мувофиқ тирикчилик қилмоқ керак бўлса, хаммамиз вақтли низооъ ва “манман”ликни қуйиб, ҳамма нарсани эсимиздан чиқариб, ёлғуз “Мухторият” учун ҳар нима нарсамизни фидо этмоғимиз лозимдур. Мундай фурсат ва замоннинг бизға қайтиб келиши маълум йўқ. Қадрини билиб ишламоқ керакдур. Вақт ўтгандан сўнгра ўкинмок фойда этмас.

facebook.com