1922 йилда Бухоро Халқ Совет республикасида яшаган миллатлар ва элатлар статистикаси

1922 йилда Бухоро Халқ Совет республикасида яшаган миллатлар ва элатлар статистикаси
66 views
02 June 2019 - 9:00

1922 йилда Бухоро Халқ Совет республикасида яшаган миллатлар ва элатлар статистикаси

БХСРнинг ҳудуди 182,2 минг км бўлиб, 1920 йилда аҳолиси қарийб 3-3,5 млн, 1922 йилда 2,8 млн киши бўлган. Бухоро республикасида асосан ўзбеклар (65%), шунингдек, тожиклар (14%), қозоқлар (9%), туркманлар (7%), форслар (1,1%) ва бошқа халқлар яшашган.

Бухоро Халқ Нозирлар Шўроси 1921 йил 11 мартда ўзбек (туркий) тилини мамлакат ҳудудида давлат тили деб эълон қилди. Ўзбек тилига Туркистон АССР (1918 йил июнда) ва Хоразм Республикаси ҳудудида ҳам давлат тили мақоми берилган эди.

Афсуски, сўнгги йилларда Тожикистон Республикасининг кўплаб олимлари ўша даврдаги тарихий вазиятни нотўғри таҳлил қилиб, ўз асарларида сохта рақамларни келтиришмоқда. Масалан, тарихчи Р. Масовнинг ёзишича, гўё Бухоро республикасининг асосий аҳолиси тожиклар бўлган эмиш. Ҳолбуки, 1922 йил Бухорода тожиклар 390 000, форслар эса 30 000 кишидан ошмаган. Рақамларни таққослаш учун бир-бирига қаранг: Ўзбекистон МДА, 47-фонд, 1-рўйхат, 211-иш, 88-варақ; Масов Р. История топорного разделения. -Душанбек: Ирфон, 1991; Унинг ўзи. Таджики: история с грифом “совершенно секретно”. -Душанбе: Ирфон, 1995.

Кўчирма олинди: Ражабов Қ. Бухоро ва Хоразм Халқ Республикалари: давлатчиликнинг демократик шакли //Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. -Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 195, 202.

facebook.com