Борми, ёронлар?

Борми, ёронлар?
185 views
23 April 2020 - 12:26

 

БОРМИ, ЁРОНЛАР?

Ишқ йўлин ҳавас айлаб,
Келган борми, ёронлар?
Дардимни баён этсам,
Билган борми, ёронлар?

Бўлмишам масту шайдо,
Минг бир пеша, юз савдо,
Оламда мендек расво,
Бўлган борми, ёронлар?

Сиртим дард, ичим бирён,
Тортарман нола, гирён,
Менингдек масту ҳайрон,
Қолган борми, ёронлар?

Ёлғон дунёда яйраб,
Кезарсан кулиб, ўйнаб,
Ишқ оташида қайнаб,
Ўлган борми, ёронлар?

Ишқ дуч бўлса бир мардга,
Тўз бўлар, дўнар гардга,
Менингдек ўзин дардга,
Солган борми, ёронлар?

Тоб бермайин зулмга,
Борди ҳолим ўлимга,
Йиғламайин ҳолимга,
Кулган борми, ёронлар?

Махдумқули, жон чекса,
Раҳм этмаслар ёш тўкса,
Ишқнинг йўлида, йўқса,
Талон борми, ёронлар?

МАХДУМҚУЛИ
* * *
Туркманчадан Ислом Холбой ўзбекчалаштирди

facebook.com