Кўзим тушди

Кўзим тушди
182 views
13 May 2020 - 16:00

 

КЎЗИМ ТУШДИ

Шукур, алҳамдулуллоҳ,
Жаннатга кўзим тушди,
Майхонада май ичдим,
Мастона кўзим тушди.

Эй, зулфу сочи анбар,
Меҳробий юзинг минбар,
Эй, лаълу лаби гавҳар –
Уммона кўзим тушди.

Эй, жонимнинг жаллоди,
Кўзи – ишқим сайёди,
Эй, кўнглимнинг эҳроми –
Имона кўзим тушди.

Эй, жоду жайрон кўзли,
Эй, шаҳду шакар сўзли,
Эй, шамсу қамар юзли –
Тобона кўзим тушди.

Орзуда кезар эллар,
Хизматга келар қуллар,
Тоза очилган гуллар –
Бўстона кўзим тушди.

Сиё сочлари сунбул,
Гўёки манам булбул,
Жаннат боғида бир гул,
Ризвона кўзим тушди.

МАХДУМҚУЛИ
* * *
Туркманчадан Ислом Холбой ўзбекчалаштирди

facebook.com