ТУРКИСТОН ЗИРОАТЧИЛИК ВА ДАВЛАТ МУЛКИ БОШҚАРМАСИ ФАОЛИЯТИ

ТУРКИСТОН ЗИРОАТЧИЛИК ВА ДАВЛАТ МУЛКИ БОШҚАРМАСИ ФАОЛИЯТИ

Туркистонда Зироатчилик ва давлат мулки бошқармасининг асосий вазифаси кенгайтириш бўлган. Империядаги ҳукмрон доиралар ва маҳаллий мустамлака маъмурияти “фақат шу йўл билан Туркистондаги давлат ерлар...

27 ноябрь – Туркистон мухторияти тузилган кун

27 ноябрь – Туркистон мухторияти тузилган кун

Россиянинг мустамлакачилик сиёсати таъсири остидаги Ўзбекистоннинг бугунги ҳукумати Туркистон мухторияти тузилган санани атай унутишга интилиб келади ва бу сана мамлакатда нишонланмайди. 1917 йилнинг ...

Акром МАЛИК: ЖАНГЧИ (4)

Акром МАЛИК: ЖАНГЧИ (4)

(Боши) Тарихий-бадиий қисса Учинчи боб Тўрт соқчи бориб, зиндон қопқоғини кўтардилар. Таги кўринмас бир ўра пайдо бўлди. Бир соқчи арқондан ясалган нарвонининг бир учини ташқаридаги қозиққа маҳкамлаб,...

“Садои Туркистон” (“Туркистон овози”) газетаси

“Садои Туркистон” (“Туркистон овози”) газетаси

«САДОИ ТУРКИСТОН» («Туркистон овози») – жадидларнинг ижтимоий-сиёсий, адабий-бадиий газетаси. 1914 йил 4 апрелдан 1915 йил 10 апрелга қадар Тошкентда ўзбек тилида нашр қилинган. Газета Убайдуллахўжа А...

МЎҒУЛ ИСТИЛОЧИЛАРИНИНГ ТУРОН ЗАМИНГА ҲАРБИЙ ЮРИШЛАРИ

МЎҒУЛ ИСТИЛОЧИЛАРИНИНГ ТУРОН ЗАМИНГА ҲАРБИЙ ЮРИШЛАРИ

Ўтрор шаҳридаги элчи ва савдогарлар фожиаси икки ўртада уруш бўлишини муқаррар қилиб қўйди. Ўтрор фожиаси хусусида турли маълумотлар мавжуд. Тарихчи Насавийнинг ёзишича, карвон Ўтрор шаҳрига етиб келг...

ЯҚИН ТАРИХИМИЗДАГИ ШАРАФ ВА ШАРМАНДАЛИК

ЯҚИН ТАРИХИМИЗДАГИ ШАРАФ ВА ШАРМАНДАЛИК

(Туркистон хонликларининг разолати, бекларининг дирояти хақида) 1866 йил январ ойининг охирида Черняев Жиззахга юриш бошлайди. Аммо 8-9 минг кишилик шаҳар ҳимоялашиларининг кўрсатган қаршилиги туфайли...

Алишер Навоий Бухорони нега Маккага қиёслаган эди?

Алишер Навоий Бухорони нега Маккага қиёслаган эди?

Бухоро — 2020 йилда “Ислом олами маданияти пойтахти” Она – юртимиз тарихини ўрганиш бугун бизга Ватан туйғусини камолга етказиш учун жуда ҳам керак. Каминадан баъзан “Улуғларимиз Бухоронинг шариф шаҳа...

САТТОР ЖАББОР (1905-38)

САТТОР ЖАББОР (1905-38)

Саттор Жаббор 1905 йил Тошкентда дунёга келган. Аввал жадид ва рус-тузем мактабларида, 1917-1921 йиллар Мунаввар қори Абдурашидхоновнинг иккинчи босқич “Намуна” мактабида ўқиган. 1920-21 йилларда Фитр...

Туркистон тарихи керак (1914)

Туркистон тарихи керак (1914)

Тарих кўп аҳамиятли ва фойдали бир нарсадур. Тарихнинг фойдаларидан баъзиси ушбудурки, бир миллатнинг на тариқада, қайси йўл ила тараққий этганин ўқиб, ибрат олмоқ ёки бир миллатнинг на сабаблардан та...

Мустақилликнинг фожиали йўли (1992) (1-қисм)

Мустақилликнинг фожиали йўли (1992) (1-қисм)

…1920 йилнинг баҳорига келиб, Бухоро амирлиги чегарасида Совет Россиясининг бир неча минг кишилик армияси аэроплан, тўп ва бомбаларини шайлаб, ҳужумга тайёр бўлиб турарди. Қўлларида эса бир парча: «Му...