Ўзбекистон Халқ Ҳаракати

Жуғрофия ўқумоқни нафъи

Жуғрофия ўқумоқни нафъи

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (62) ЖУҒРОФИЯ ЎҚУМОҚНИ НАФЪИ Одам боласини қанча илми зиёд бўлса, дунё, тарих, жуғрофия илмидан хабари бўлса, шунча яхшидур. Бу илм одамға бутун дунёни ва кўб нимарсаларн...

Туркистон донишмандлари

Туркистон донишмандлари

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (61) ТУРКИСТОН ДОНИШМАНДЛАРИ Ақлий ва фанний илмларға китоб тасниф қилган мусулмон уламо ва ҳукамолари ниҳоят кўпдур. Инчунин, Туркистон музофотиға ўсуб шаръий ва ақлий и...

Жуғрофия қачон пайдо бўлган?

Жуғрофия қачон пайдо бўлган?

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (60) ЖУҒРОФИЯ ҚАЧОН ПАЙДО БЎЛГАН? Тарих ва жуғрофия китоблариға ёзилибдурки, жуғрофия илми аввал мартаба Миср мамлакатиға Ҳазрат Мусодан илгари, фиръавнлар замониға бошла...

«Жуғрофия» деган сўзнинг маъноси

«Жуғрофия» деган сўзнинг маъноси

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (59) «КИТОБИ МУНТАХАБИ ЖУҒРОФИЯИ УМУМИЙ»[1] (1906) дан  …Асри ҳозирни ташвиқоти ила истеъдоди ожизонамизча, батақдири ҳай, қадим фан жуғрофияға тааллуқ ушбу китобни...

Намуна хатлар

Намуна хатлар

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (58) НАМУНА ХАТЛАР Улуғ Тангрим оти ила Меҳрибон отажоним хизматлариға Тангрим сояи давлатингизни бошимдан эксик этмагай, азиз қиблагоҳим! Бу оқшом уйға жаноби халифамни ...

Хат ёзмоқ шартлари

Хат ёзмоқ шартлари

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (57) ХАТ ЁЗМОҚ ШАРТЛАРИ 1. Котиб ҳар муддаони ёзмоқчи бўлганда, ўшал муддаони ўзи яхши тушунуб, сўнгра ёзса керак. 2. Ўзи билмайдургон луғатни мумкин қадаринча ёзмасун. 3...

Болалар мактуби

Болалар мактуби

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (56) «КИТОБАТ УЛ-АТФОЛ»[1] (1908)дан …Туркистоннинг қадим мактаблариндаги болалар 5 йил ўткаргандан сўнг хат машқ қилиб, баъдинда иншо ёзадурлар. Ўшал иншолар ниҳоя...

Мақола ва чиқишларга жавоблардан

Мақола ва чиқишларга жавоблардан

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (55) МАҚОЛА ВА ЧИҚИШЛАРГА ЖАВОБЛАРДАН Мўътабар расмий «Туркистон вилоятининг газети» 32-рақаминда «Ойна»нинг «Сарт сўзи мажҳулдур» мақолаларини ёқтурмай ва ҳам боиси фитн...

Ғалла, аскарлик, ер ва тазминоти ҳарбия

Ғалла, аскарлик, ер ва тазминоти ҳарбия

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (54) ҒАЛЛА, АСҚАРЛИК, ЕР ВА ТАЗМИНОТИ ҲАРБИЯ Тошкандда бўлатурғон маориф қурултойиға қўшулмоқ учун Самарқанд анжумани маориф жамияти тарафидан бормоқчи эдим. 15 инчи июлд...

Муҳтарам самарқандийларға холисона арз

Муҳтарам самарқандийларға холисона арз

Маҳмудхўжа БЕҲБУДИЙ МАҚОЛАЛАР (53) МУҲТАРАМ САМАРҚАНДИЙЛАРҒА ХОЛИСОНА АРЗ Аҳли хабаранинг маълумидурким, эски ҳукумат замонида ҳар нимарса амр ва буйруқ ила бўлур эди. Халойиқнинг диний ва миллий ишла...